Liten SKK-registrerad uppfödning av Chihuahua i hemmiljö. Godkända av Länsstyrelsen och kennelkonsulent vid besök 2015-11-19. Genomgått SKKs uppfödarutbildning, intyg finns att se. Vi finns i Västerås, Västmanland.

Vi använder bara mentalt stabila hundar i vår avel med kända resultat beträffande patellaluxation enligt rasklubbens rekommendationer.

Våra hundar är rastypiska och följer rasstandarden. Vi utvärderar våra valpkullar löpande.

/20200531_120153.jpg

Metalhead Heart's On Fire

 


(Lämna tom)